Μελέτη εφαρμογής εγκιβωτισμένης γραμμής Επιλιμένιου Σταθμού Ικονίου

Τα έργα μας

Περιλαμβάνει σχέδια στρώσης, διαστασιολόγηση άκαμπτων οδοστρωμάτων, σχεδιασμό Ισόπεδων Διαβάσεων, μεταβατικά τμήματα και αναλυτικά σχέδια εφαρμογής.

Περισσότερα...

Μελέτη εφαρμογής Σταθερής Επιδομής σηράγγων Καλλιδρόμου και Όθρυος

Τα έργα μας

Αναλυτικά κατασκευαστικά σχέδια, αναλύσεις με πεπερασμένα στοιχεία, υπολογισμοί, σχέδια μεταβάσεων, σχέδια γειώσεων - σωματώσεων (Ηλεκτροκίνηση 25kV)

Περισσότερα...

Κατάρτιση πρότυπων τιμολογίων για ΑΣΙΔ

Τα έργα μας

Κατάρτιση πρότυπων τιμολογίων για εργασίες κατασκευής - μετεγκατάστασης - τροποποίησης και συντήρησης Αυτόματων Συστημάτων Ισόπεδων Διαβάσεων (ΑΣΙΔ).

Περισσότερα...

Μελέτη Ενίσχυσης Βιομηχανίας Γάλακτος Λαμίας

Τα έργα μας

Έλεγχος υφιστάμενου κτιρίου, μελέτη ενίσχυσης κτιρίου, σχεδιασμός και διαστασιολόγηση ενισχύσεων, σύνταξη τευχών δημοπράτησης και επίβλεψη εργασιών.

Περισσότερα...