Σιδηροδρομικές μελέτες
Μελέτη επιδομής σκυρογραμμής, μελέτη Σταθερής Επιδομής, Μελέτη Εγκιβωτισμένης Γραμμής, Σχέδια Στρώσης, Κατασκευαστικές Μελέτες Διεπαφής με τα Λειτουργικά Συστήματα.
Διαχείριση σιδηροδρομικών έργων
Ανάλυση κόστους σιδηροδρομικών εργασιών, ανάπτυξη πρότυπων εφαρμογής, ειδικές μελέτες, μελέτες διεπαφής με τα Λειτουργικά Συστήματα, μελέτες σημάτων κλπ.
Μελέτες έργων υποδομής
Μελέτες στατικές (ενισχύσεις, τεχνικά, κτιριακά), μελέτες οδοστρωμάτων, υδραυλικές μελέτες και μελέτες έργων οδοποιίας.
Η εταιρεία μας
Είμαστε μια εταιρεία με πολυετή εμπειρία σε θέματα σιδηροδρομικών έργων και εγκαταστάσεων.
Προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον τομέα των μελετών και διαχείρισης έργων υποδομής στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Διαθέτουμε εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα των Σιδηροδρομικών Έργων που αφορούν σε κατασκευή νέας επιδομής (σκυρογραμμή και επιδομή χωρίς έρμα) καθώς και σε θέματα ανακαινίσεων - συντηρήσεων υφιστάμενων γραμμών καθώς και σιδηροδρομικών εγκαταστάσεων Λειτουργικών Συστημάτων Ηλεκτροκίνησης – Σηματοδότησης και ΑΣΙΔ.

Η ομάδα μας αποτελείται από έναν βασικό κορμό πεπειραμένων μηχανικών με μακρόχρονη εμπειρία στα θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητές μας.

Στόχος μας είναι η επίτευξη των βέλτιστων και καινοτόμων τεχνικών λύσεων για τον πελάτη θέτοντας ταυτόχρονα ως κριτήριο επιτυχίας την ασφάλεια και οικονομικότητα των κατασκευών.

Οι συνεργάτες μας

Ο καθένας από τους συνεργάτες μας είναι ειδικός στον τομέα του και απασχολείται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε έργου.

Πελατολόγιο
είναι θέμα εμπιστοσύνης