• Μελέτη τεχνικού γεφύρωσης επιλιμένιου Σταθμού Ικονίου
 • Συμμετοχή στην εκπόνηση στατικής προμελέτης έργων Πολιτικού Μηχανικού της Νέας Μονάδας Αποθείωσης ΙΙΙ στη Μεγαλόπολη της Δ.Ε.Η.
 • Συμμετοχή στην εκπόνηση στατικής μελέτης ενισχύσεως του Φ.Ο. του συγκροτήματος της Μαθητικής Εστίας (Ε.Ι.Ν.) στο Δήμο Σπάρτης
 • Μελέτη για νέο διώροφο προκατασκευασμένο εκπαιδευτήριο με υπόγειο στο Δήμο Δάφνης Αττικής. (Σύστημα προκατασκευής : τρισδιάστατες κυψέλες Ω.Σ.)
 • Μελέτη εφαρμογής νέων προκατασκευασμένων αιθουσών και βοηθητικών χώρων σε Δ.Σ. και Ν.Γ. στο Ν. Ηλείας"
 • Μελέτη εφαρμογής του Διεθνούς Κέντρου Ελληνικής Παιδείας - Παράδοσης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΔΙΚΕΠΠΕ) στα Ιωάννινα
 • Μελέτη προκατασκευασμένων κτιρίων με το σύστημα των συναρμολογούμενων τρισδιάστατων κυψελών Ω.Σ. στην Θεσσαλονίκη.
 • Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα εκπόνησης στατικών μελετών ενισχύσεως εργατικών πολυκατοικιών Δήμου Μεταμόρφωσης μετά το σεισμό 9/1999 (16 πολυκατοικίες 3-4 ορόφων)
 • Ερευνητικό Πρόγραμμα στατικών μελετών ενισχύσεως εργατικών πολυκατοικιών Δήμου Αιγάλεω μετά το σεισμό 9/1999 (30 πολυκατοικίες 3-4 ορόφων)
 • Εκπόνηση στατικών μελετών κτιριακών συγκροτημάτων τουριστικού λιμένα Λουτρακίου
 • Σύνταξη στατικής μελέτης ενισχύσεως Φέροντος Οργανισμού από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα των κτιριακών συγκροτημάτων E95 εργοστασίου της χημικής βιομηχανίας ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε.
 • Στατική Μελέτη του Έργου : "Αναπαλαίωση, βελτίωση και ανάδειξη πέτρινης γέφυρας στη θέση Μύλος στο Δ.Δ. Δικάστρου" 
 • Μελέτη ενίσχυσης Φέροντος Οργανισμού Πυρόπληκτων Αποθηκών Ηράκλειας
 • Μελέτη ενίσχυσης Φέροντος Οργανισμού στη Βιομηχανία Γάλακτος Λαμίας
 • Μελέτη κτιρίου μονάδας D.A.F. και λοιπών δομικών κατασκευών Μονάδας Βιολογικού καθαρισμού
 • Μελέτη του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Μαλεσίνας
 • Μελέτη κτιρίου σφαγείων Λιδορικίου