Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον τομέα των μελετών σιδηροδρομικών έργων, καλύπτοντας τα παρακάτω αντικείμενα :

  • Μελέτες επιδομής Σιδηροδρομικής Γραμμής (σχέδια στρώσης, υπολογισμοί ελαστικότητας, ανάλυση με πεπερασμένα στοιχεία κλπ)
  • Μελέτες Σταθερής Επιδομής Γραμμής (αναλυτικός σχεδιασμός, ανάλυση, υπολογισμοί μοντέλων με πεπερασμένα στοιχεία, υπολογισμοί μεταβατικών τμημάτων)
  • Μελέτες εγκιβωτισμένης Γραμμής (αναλυτικός σχεδιασμός, αναλύσεις, υπολογισμοί μοντέλων με πεπερασμένα στοιχεία, μελέτη άκαμπτων οδοστρωμάτων, υπολογισμοί μεταβάσεων)
  • Μελέτες γραμμολογίας σταθμών και ανοικτής γραμμής
  • Μελέτες διεπαφής κατασκευών πολιτικού μηχανικού με τα λειτουργικά συστήματα Σιδηροδρόμου Ηλεκτροκίνησης, Σηματοδότησης, Η/Μ Εγκαταστάσεων
  • Μελέτη σιδηροδρομικών σημάτων
  • Κατασκευαστικές σιδηροδρομικές μελέτες σε επίπεδο εφαρμογής για σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις – εξοπλισμό.Μελέτες ενοποίησης επιδομής – Η/Μ Συστημάτων
  • Τεύχη Δημοπράτησης Σιδηροδρομικών Έργων και Λειτουργικών Συστημάτων