Μελέτες επιδομής Σιδηροδρομικής Γραμμής

 

·         Συμμετοχή στη μελέτη επιδομής Σιδηροδρομικού Σταθμού του νέου Λιμένα Αλεξανδρούπολης

·         Συμμετοχή στη μελέτη επιδομής της Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης (σκυρογραμμή).

·         Συμμετοχή στη μελέτη επιδομής Σ.Γ.Υ.Τ. Κιάτο - Ροδοδάφνη

·         Συμμετοχή στη μελέτη επιδομής για το τμήμα Ροδοδάφνη – Ρίο

·         Συμμετοχή στη μελέτη επιδομής Σ.Γ.Υ.Τ. στο τμήμα Τιθορέα – Δομοκός

 

Μελέτες Σταθερής Επιδομής Σιδηροδρομικής Γραμμής

 

·         Μελέτη εφαρμογής σταθερής επιδομής σε σήραγγες (slab tr ack) της ΝΣΓΥΤ Τιθορέα – Δομοκός

·         Συμμετοχή στη μελέτη Σταθερής Επιδομής της σήραγγας Παναγοπούλα στο τμήμα Ροδοδάφνη – Ρίο.

·         Συμμετοχή στη μελέτη Σταθερής Επιδομής σε σήραγγες του ΗΣΑΠ

·         Συμμετοχή στη μελέτη Σταθερής Επιδομής στην ανοικτή γραμμή στο τμήμα Κιάτο - Ροδοδάφνη.

·         Συμμετοχή στη μελέτη Σταθερής Επιδομής στην ανοικτή γραμμή στο τμήμα Τιθορέα – Δομοκός.

 

Μελέτες εγκιβωτισμένης Γραμμής

 

·         Μελέτη εφαρμογής εγκιβωτισμένων γραμμών εντός του Συγκροτήματος ΟΣΕ στο Θριάσιο.

·         Μελέτη εφαρμογής εγκιβωτισμένων γραμμών εντός κτιρίων του Συγκροτήματος στο Θριάσιο.

·         Μελέτη εφαρμογής εγκιβωτισμένης γραμμής επιλιμένιου Σταθμού Ικονίου.

·         Συμμετοχή στην μελέτη εγκιβωτισμένης γραμμής του Σιδηροδρομικού Σταθμού του νέου Λιμένα Αλεξανδρούπολης.

 

 

Διάφορες Σιδηροδρομικές Μελέτες

 

·         Μελέτη σιδηροδρομικής σύνδεσης Σταθμού ιδιοκτησίας NUTRIA στην περιοχή του Στεφανοβικείου με την υφιστάμενη γραμμή

·         Μελέτη σιδηροδρομικής σύνδεσης σταθμού φόρτωσης καυσίμων της Motor Oil Hellas

·         Συμμετοχή στη μελέτη σιδηροδρομικών σημάτων της γραμμής Τιθορέα – Δομοκός

·         Συμμετοχή στη μελέτη σιδηροδρομικών σημάτων της γραμμής Κιάτο – Ροδοδάφνη

·         Συμμετοχή στη μελέτη σιδηροδρομικών σημάτων του νέου Λιμένα Αλεξανδρούπολης

·         Μελέτη ενοποίησης – συντονισμού Η/Μ έργων (Συστήματα) στην Νέα Σιδηροδρομική Γραμμή Υψηλών Ταχυτήτων Τιθορέα – Δομοκός