Δέλτα Μελετητική ΑΕ

Δέλτα Μελετητική ΑΕ

Η εταιρεία ΔΕΛΤΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΕ ιδρύθηκε το 2008 και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Μελετητών του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., με αριθμό μητρώου 776.

Αντικείμενο της  ΔΕΛΤΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΕ αποτελεί η παροχή υπηρεσιών στον τομέα των έργων υποδομής και των κτιριακών έργων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Βασικός προσανατολισμός της εταιρείας είναι η δραστηριοποίηση  στον τομέα των σιδηροδρομικών έργων, καλύπτοντας σε αυτόν τον κλάδο ένα ευρύ φάσμα μελετών και παροχής υπηρεσιών, όπως :

 • Μελέτες επιδομής σιδηροδρομικής γραμμής
 • Μελέτες σταθερής επιδομής
 • Μελέτες εγκιβωτισμένης Γραμμής
 • Μελέτες χάραξης γραμμών σε σταθμούς και στην ανοικτή γραμμή
 • Μελέτες διεπαφής κατασκευών πολιτικού μηχανικού με τα λειτουργικά συστήματα Σιδηροδρόμου Ηλεκτροκίνησης, Σηματοδότησης, Η/Μ Εγκαταστάσεων
 • Κατασκευαστικές σιδηροδρομικές μελέτες σε επίπεδο εφαρμογής για σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις & εξοπλισμό.
 • Μελέτες ενοποίησης επιδομής & Η/Μ Συστημάτων
 • Διαχείριση και μοντελοποίηση έργων Ψηφιακού Σιδηρόδρομου (BIM)
 • Ανάλυση κόστους εξειδικευμένων σιδηροδρομικών εργασιών
 • Ανάλυση Κόστους και Ανάπτυξη πρότυπων τιμολογίων για σιδηροδρομικά έργα ανακαίνισης και συντήρησης Επιδομής Γραμμής, Ηλεκτροκίνησης, Σηματοδότησης, Τηλεπικοινωνιών, ΑΣΙΔ και λοιπών Πάγιων Εγκαταστάσεων
 • Σύνταξη τευχών Δημοπράτησης Σιδηροδρομικών Έργων και Λειτουργικών Συστημάτων

Η εταιρεία προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στους τομείς που δραστηριοποιείται, έχοντας εξασφαλίσει τη συνεργασία άρτια καταρτισμένων συνεργατών, με κύριο στόχο την επίτευξη των τεχνικά βέλτιστων λύσεων, συνδυάζοντας την ποιότητα με την οικονομικότητα της κατασκευής.