Μελέτες έργων υποδομής.

Προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες για σιδηροδρομικά δίκτυα και έργα υποδομών.

Μελέτες έργων υποδομής.

Προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες για σιδηροδρομικά δίκτυα και έργα υποδομών.

Δέλτα Μελετητική ΑΕ

Η εταιρεία ΔΕΛΤΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΕ ιδρύθηκε το 2008 και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Μελετητών του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., με αριθμό μητρώου 776.

Αντικείμενο της ΔΕΛΤΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΕ αποτελεί η παροχή υπηρεσιών στον τομέα των έργων υποδομής και των κτιριακών έργων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Βασικός προσανατολισμός της εταιρείας είναι η δραστηριοποίηση στον τομέα των σιδηροδρομικών έργων...

διαβάστε περισσότερα
AVAX
OSE
gen
terna
ergose
systra